Nadácia TUBAPACK

Poslaním Nadácie TUBAPACK je podporovať oblasti spoločenského života, ktorým chýbajú finančné zdroje na dosiahnutie kvalitnej a stabilnej úrovne

Poslaním Nadácie TUBAPACK je podporovať oblasti spoločenského života, ktorým chýbajú finančné zdroje na dosiahnutie kvalitnej a stabilnej úrovne. Naším zámerom je prispievať k lepšej vzdelanosti ľudí, skvalitniť zdravotníctvo, ochraňovať životné prostredie, uchovávať kultúrne dedičstvo našej krajiny, podporovať talenty v oblasti kultúry a športu a podávať pomocnú ruku tým, ktorí to najviac potrebujú. Nadácia prostredníctvom podporovania kvalitných programov pomáha realizovať aktivity s verejnoprospešným účelom, ktoré posilňujú základné hodnoty spoločnosti, v ktorej žijeme.

Najvyšším orgánom Nadácie TUBAPACK je Správna rada. Jej členovia schvaľujú a usmerňujú činnosť nadácie. Štatutárnym orgánom nadácie je správca, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene.

Účelom nadácie je:

 • rozvoj a ochrana duchovných hodnôt
 • rozvoj a ochrana prírodných a kultúrnych hodnôt a pamiatok
 • ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov
 • ochrana a tvorba životného prostredia
 • ochrana života a zdravia
 • rozvoj a podpora vzdelávania, vedy a umenia
 • rozvoj a podpora telovýchovy a športu
 • sociálna pomoc rodinám a jednotlivcom

Programové zameranie

Zdravie a zdravotníctvo

Podporujeme aktivity a projekty v oblasti zdravotníctva s cieľom skvalitniť prevenciu a ochranu zdravia a pomôcť vytvoriť vyhovujúce podmienky v zdravotníckych zariadeniach pre liečbu pacientov. Poskytujeme príspevky na zlepšenie vybavenia nemocníc a prispievame k skvalitneniu starostlivosti o pacientov.

Vzdelávanie a rozvoj talentov

Prispievame k rozvoju spoločnosti prostredníctvom aktívnej podpory partnerských projektov viacerých mimovládnych organizácií a škôl. Podporujeme moderné školy, motivujeme dobrých učiteľov a pomáhame rozvíjať nadanie detí.

Tvorba a ochrana životného prostredia

Zodpovednosť voči životnému prostrediu patrí k našim prioritám. Zdravé životné prostredie a zdravý spôsob života sú v súlade so zdravým a hodnotným prežívaním života každého z nás. Zachovanie prírody sa zabezpečuje ochranou a šetrným využívaním prírodných zdrojov.

Kultúra a šport

Prispievame k zachovaniu nášho kultúrneho dedičstva a podporujeme projekty zamerané na ochranu kultúrnych pamiatok a oživenie zvykov a tradícií. Medzi naše priority patrí aj podpora športu a športovo nadaných detí v našom regióne.

Sociálne regionálne projekty

Každá z týchto oblastí obsahuje projekty podpory, ktoré sú orientované na zamestnancov spoločnosti TUBAPACK a širokú verejnosť na celom území Slovenskej republiky, prioritne však v meste Žiar nad Hronom a v žiarskom regióne.

Podporené projekty:

MŠK Jiu - Jitsu Žiar nad Hronom

MŠK Jiu - Jitsu Žiar nad Hronom

MŠK Jiu - Jitsu Žiar nad Hronom na medzinárodnej súťaži, ktorá sa uskutočnila v Spojených arabských emirátoch v Abu Dhabi.

Detský klub Kosorínske orlíčatá

Detský klub Kosorínske orlíčatá

Detský klub Kosorínske orlíčatá, patriace pod Občianske združenie KOSORÍNČEK

Podujatie Lovčická Heligónka

Podujatie "Lovčická Heligónka"

Podujatie "Lovčická Heligónka", ktorého organizátorom bolo Občianske združenie Bystrina, Adrián Šuška, Lovčica - Trubín.

Volejbalový turnaj o Majstra SR žiačok

Volejbalový turnaj o Majstra SR žiačok

Volejbalový turnaj o Majstra SR žiačok v 3-kovom volejbale v Žiari nad Hronom.

Divertimento musicale v Kremnici

Divertimento musicale v Kremnici

Celoštátna súťaž a prehliadka neprofesionálnej komornej hudby Divertimento musicale v Kremnici.

Pohronské ľadové medvede

Pohronské ľadové medvede

Celoslovenská akcia spolku Pohronské ľadové medvede, uskutočnená vo vodnej nádrži Bejvoč pri Žiari nad Hronom

Prvý kozí festival

Prvý kozí festival

"Prvý kozí festival" v obci Janova Lehota, ktorého usporiadateľom bola kozia Farma B+B.

Na krídlach anjelov

Na krídlach anjelov

Benefično kultúrne podujatie "Na krídlach anjelov" v Žiari nad Hronom

Kremnické laso 2019

Kremnické laso 2019

ZUŠ J.L. Bellu v Kremnici - podpora súborových, festivalových a súťažných aktivít v roku 2019 Kremnické laso - celoslovenská hudobná súťaž

Tekvica na našom stole

Tekvica na našom stole

Podpora podujatia "Tekvica na našom stole"

MŠ Lovčica - Trubín

Peňažný dar pre MŠ Lovčica - Trubín

Peňažný dar pre MŠ Lovčica - Trubín na záhradný nábytok do altánku v areály MŠ

Stretnutie otužilcov

12. ročník celoslovenského stretnutia otužilcov

Podpora 12. ročníka celoslovenského stretnutia otužilcov

Gymnaziálny ples

Gymnaziálny ples

Podpora 49. ročníka Gymnaziálneho plesu

Minifestival remesiel

Minifestival remesiel

Minifestival remesiel organizovaných Pohronským osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom

Pohár Karola Poláka 2020

Pohár Karola Poláka 2020

Pohár Karola Poláka 2020 - futbalový turnaj detí z detských domov, cez občianske združenie múdry pes

Podpora OZ Strážni anjeli

Podpora Občianskeho združenia Strážni anjeli

Podpora Občianskeho združenia Strážni anjeli - mestský útulok v Žiari nad Hronom

Najvýznamnejšími podporovateľmi nadácie sú:

Kontaktné osoby

Ing. Michaela Kozáková
Správca nadácie

kozakova.michaela@tubapack.sk
+421/(0)45/ 601 5311
+421/(0)45/ 601 5312

Ing. Adriána Gottasová
Revízor nadácie

gottasova.adriana@tubapack.sk
+421/(0)45/ 601 5339
+421/(0)45/ 601 5312

Adresa:

Nadácia TUBAPACK
Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom

nadacia@tubapack.sk

Máte záujem podporiť Nadáciu TUBAPACK? Môžete tak urobiť:

 • prostredníctvom poukázania 2 % zo zaplatenej dane v prospech Nadácie TUBAPACK
 • Tlačivo na poukázanie 2%
 • finančným darom poukázaným na účet Nadácie TUBAPACK SK0311000000002941046464

Ďakujeme!