Kariéra

SK EN DE RU

- Zoraďovač výrobnej linky

- Obsluha výrobnej linky

- Údržbár

TUBAPACK, a.s. sa v spolupráci so Strednou odbornou školou v Žiari nad Hronom spolupodieľa na systéme duálneho vzdelávania, ktoré predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu žiakov stredných škôl na výkon budúceho povolania. Zriaďovateľom SSOŠT v Žiari nad Hronom je Združenie Intech, ktorého členom je aj spoločnosť TUBAPACK, a.s. Duálne vzdelávanie vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom a vyznačuje sa úzkym prepojením teoretického vzdelávania s praktickou prípravou pod vedením skúsených odborníkov.

Informácie o možnostiach absolvovania odborného vzdelávania v systéme duálneho vzdelávania v spoločnosti TUBAPACK, a.s. nájdete tu: Oznámenie TUBAPACK. Viac informácií o duálnom vzdelávaní nájdete aj na stránke školy www.ssost.edupage.org.