Kvalita

SK EN DE RU

Súčasťou úsilia o kvalitu a konkurencieschopnosť je sústavné zlepšovanie úrovne výroby. Svedčí o tom úspešná recertifikácia v jednotlivých manažérskych systémoch:

ISO-9001 ISO-14001 ISO-45001 ISO-22000 ISO-27001 TUV-GMP ISO-2702

Okrem spomenutých certifikátov spoločnosť disponuje aj potvrdením zhody výrobkov národným certifikačným orgánom – VÚSAPL a tiež certifikátom správnej výrobnej praxe – GMP.

 

 

Nad rámec bežných noriem, skúsený tím zamestnancov poskytuje vlastné know-how pri tvorbe návrhu celkového dizajnu tuby, návrhu uzáveru, voľby použitého materiálu a potlače.


laboratorium

Laboratórium

Spoločnosť TUBAPACK, a.s. v roku 2011 zriadila vlastné laboratórium, ktoré v súčasnosti podporuje výrobu túb v najvyššej kvalite. Laboratórium je vybavené zariadeniami na kontrolu mechanických a chemických procesov, ktoré sú potrebné na meranie kvality hliníkových a laminátových túb a vstupných materiálov.

Prvoradým záujmom a zároveň aj víziou spoločnosti TUBAPACK, a.s. je ponúkať svojim zákazníkom maximálnu možnú kvalitu túb. Túto kvalitu spoločnosť dokáže deklarovať a potvrdiť vydaním plnohodnotného certifikátu s odborne nameranými hodnotami na meracích prístrojoch svetovej kvality. Zriadenie vlastného laboratória výraznou mierou prispelo k zvýšeniu kvality túb a efektívnosti výroby.