Nadácia TUBAPACK

SK EN DE RU

Poslaním Nadácie TUBAPACK je podporovať oblasti spoločenského života, ktorým chýbajú finančné zdroje na dosiahnutie kvalitnej a stabilnej úrovne. Naším zámerom je prispievať k lepšej vzdelanosti ľudí, skvalitniť zdravotníctvo, ochraňovať životné prostredie, uchovávať kultúrne dedičstvo našej krajiny, podporovať talenty v oblasti kultúry a športu a podávať pomocnú ruku tým, ktorí to najviac potrebujú. Nadácia prostredníctvom podporovania kvalitných programov pomáha realizovať aktivity s verejnoprospešným účelom, ktoré posilňujú základné hodnoty spoločnosti, v ktorej žijeme.

Najvyšším orgánom Nadácie TUBAPACK je Správna rada. Jej členovia schvaľujú a usmerňujú činnosť nadácie. Štatutárnym orgánom nadácie je správca, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene.

Účelom nadácie je:

 • rozvoj a ochrana duchovných hodnôt
 • rozvoj a ochrana prírodných a kultúrnych hodnôt a pamiatok
 • ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov
 • ochrana a tvorba životného prostredia
 • ochrana života a zdravia
 • rozvoj a podpora vzdelávania, vedy a umenia
 • rozvoj a podpora telovýchovy a športu
 • sociálna pomoc rodinám a jednotlivcom

Programové zameranie

Zdravie a zdravotníctvo

Podporujeme aktivity a projekty v oblasti zdravotníctva s cieľom skvalitniť prevenciu a ochranu zdravia a pomôcť vytvoriť vyhovujúce podmienky v zdravotníckych zariadeniach pre liečbu pacientov. Poskytujeme príspevky na zlepšenie vybavenia nemocníc a prispievame k skvalitneniu starostlivosti o pacientov.

Vzdelávanie a rozvoj talentov

Prispievame k rozvoju spoločnosti prostredníctvom aktívnej podpory partnerských projektov viacerých mimovládnych organizácií a škôl. Podporujeme moderné školy, motivujeme dobrých učiteľov a pomáhame rozvíjať nadanie detí.

Tvorba a ochrana životného prostredia

Zodpovednosť voči životnému prostrediu patrí k našim prioritám. Zdravé životné prostredie a zdravý spôsob života sú v súlade so zdravým a hodnotným prežívaním života každého z nás. Zachovanie prírody sa zabezpečuje ochranou a šetrným využívaním prírodných zdrojov.

Kultúra a šport

Prispievame k zachovaniu nášho kultúrneho dedičstva a podporujeme projekty zamerané na ochranu kultúrnych pamiatok a oživenie zvykov a tradícií. Medzi naše priority patrí aj podpora športu a športovo nadaných detí v našom regióne.

Sociálne regionálne projekty

Každá z týchto oblastí obsahuje projekty podpory, ktoré sú orientované na zamestnancov spoločnosti TUBAPACK a širokú verejnosť na celom území Slovenskej republiky, prioritne však v meste Žiar nad Hronom a v žiarskom regióne.

Podporené projekty:

MŠK Jiu - Jitsu Žiar nad Hronom

MŠK Jiu - Jitsu Žiar nad Hronom na medzinárodnej súťaži, ktorá sa uskutočnila v Spojených arabských emirátoch v Abu Dhabi.

Detský klub Kosorínske orlíčatá

Detský klub Kosorínske orlíčatá, patriace pod Občianske združenie KOSORÍNČEK

Podujatie "Lovčická Heligónka"

Podujatie "Lovčická Heligónka", ktorého organizátorom bolo Občianske združenie Bystrina, Adrián Šuška, Lovčica - Trubín.

Volejbalový turnaj o Majstra SR žiačok

Volejbalový turnaj o Majstra SR žiačok v 3-kovom volejbale v Žiari nad Hronom.

Divertimento musicale v Kremnici

Celoštátna súťaž a prehliadka neprofesionálnej komornej hudby Divertimento musicale v Kremnici.

Pohronské ľadové medvede

Celoslovenská akcia spolku Pohronské ľadové medvede, uskutočnená vo vodnej nádrži Bejvoč pri Žiari nad Hronom

Prvý kozí festival

"Prvý kozí festival" v obci Janova Lehota, ktorého usporiadateľom bola kozia Farma B+B.

Na krídlach anjelov

Benefično kultúrne podujatie "Na krídlach anjelov" v Žiari nad Hronom

Kremnické laso 2019

ZUŠ J.L. Bellu v Kremnici - podpora súborových, festivalových a súťažných aktivít v roku 2019 Kremnické laso - celoslovenská hudobná súťaž

Tekvica na našom stole

Podpora podujatia "Tekvica na našom stole"

Peňažný dar pre MŠ Lovčica - Trubín

Peňažný dar pre MŠ Lovčica - Trubín na záhradný nábytok do altánku v areály MŠ

12. ročník celoslovenského stretnutia otužilcov

Podpora 12. ročníka celoslovenského stretnutia otužilcov

Gymnaziálny ples

Podpora 49. ročníka Gymnaziálneho plesu

Minifestival remesiel

Minifestival remesiel organizovaných Pohronským osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom

Pohár Karola Poláka 2020

Pohár Karola Poláka 2020 - futbalový turnaj detí z detských domov, cez občianske združenie múdry pes

Podpora Občianskeho združenia Strážni anjeli

Podpora Občianskeho združenia Strážni anjeli - mestský útulok v Žiari nad Hronom

Najvýznamnejšími podporovateľmi nadácie sú:

Kontaktné osoby

Ing. Michaela Kozáková

Správca nadácie

[email protected]

+421 45 601 5311

Ing. Adriána Gottasová

Revízor nadácie

[email protected]

+421 45 601 5339

Adresa:

Nadácia TUBAPACK

Priemyselná 12

965 63 Žiar nad Hronom

[email protected]

Máte záujem podporiť Nadáciu TUBAPACK? Môžete tak urobiť:

 • prostredníctvom poukázania 2 % zo zaplatenej dane v prospech Nadácie TUBAPACK
 • Tlačivo na poukázanie 2%
 • finančným darom poukázaným na účet Nadácie TUBAPACK SK03 1100 0000 0029 4104 6464

Ďakujeme!