O nás

Tvarujeme vaše predstavy

Tradícia výroby túb v spoločnosti TUBAPACK, a.s. siaha až do roku 1973

Prvá hliníková tuba bola vyrobená pred viac ako štyridsiatimi rokmi. Vzhľadom na rastúci dopyt a vývoj nových materiálov bola výroba obalových produktov v roku 1997 rozšírená o laminátové tuby. V súčasnosti sa spoločnosť TUBAPACK, a.s. radí medzi najväčších výrobcov túb v regióne Strednej Európy a poskytuje služby zákazníkom kozmetického, chemického, potravinárskeho a farmaceutického priemyslu.

Na základe úzkej spolupráce so zákazníkmi ponúkame produkty a služby v najlepšej kvalite vďaka moderným technológiám, inováciám, skúsenostiam kvalifikovaných zamestnancov, metódam kontroly kvality a technickému know-how počas mnohých rokov.

Spoločnosť TUBAPACK, a.s. dbá na kvalitu, environment a bezpečnosť, čo ju vedie k neustálemu zlepšovaniu. Sme dodávateľom a obchodným partnerom zameraným na zákazníkov a udržujeme spokojnosť zamestnancov na vysokom stupni v závislosti od nášho korporátneho cieľa.

TUBAPACK, a.s. sa v spolupráci so Strednou odbornou školou v Žiari nad Hronom spolupodieľa na systéme duálneho vzdelávania, ktoré predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu žiakov stredných škôl na výkon budúceho povolania. Zriaďovateľom SSOŠT v Žiari nad Hronom je Združenie Intech, ktorého členom je aj spoločnosť TUBAPACK, a.s. Duálne vzdelávanie vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom a vyznačuje sa úzkym prepojením teoretického vzdelávania s praktickou prípravou pod vedením skúsených odborníkov.

Informácie o možnostiach absolvovania odborného vzdelávania v systéme duálneho vzdelávania v spoločnosti TUBAPACK, a.s. nájdete tu: Oznámenie TUBAPACK. Viac informácií o duálnom vzdelávaní nájdete aj na stránke školy www.ssost.edupage.org.

TUBAPACK podporuje

Spoločnosť TUBAPACK, a.s. sa snaží pri svojej činnosti rešpektovať potreby všetkých partnerov, s ktorými pri svojom fungovaní prichádza do kontaktu. Uvedomuje si, že konkurencieschopnosť firmy je prirodzene spojená s cieľmi a hodnotami našej spoločnosti. Využíva svoj potenciál na riešenie spoločenských potrieb a stavia na tom svoju ziskovosť. TUBAPACK, a.s. preto podporuje viaceré projekty, ktoré sú spojené s lokalitou Žiaru nad Hronom, ako sú športové podujatia, hudobné festivaly, či školské aktivity - foto v galérií.

História

1973-
začiatok výroby hliníkových túb
1975-
nákup 2. linky na výrobu hliníkových túb
1983-
spustenie ďalších 4 liniek na výrobu hliníkových túb
1984-
inštalácia siedmej linky na výrobu hliníkových túb
1992-
transformácia na Alufinal, a.s. – Závod Tuby
1997-
spustenie výroby laminátových túb
2002-
spustenie 2. linky na výrobu laminátových túb
2002-
privatizácia ZSNP, a.s., reštrukturalizácia spoločnosti
2002-
certifikácia ISO 9001
2004-
zavedenie produktovej značky TUBAPACK na výrobu hliníkových a laminátových túb
2005-
certifikácia ISO 14001 a OHSAS 18001
2006-
vznik samostatného právneho subjektu - TUBAPACK, a.s. (100 %-ným akcionárom je Žiarska hutnícka spoločnosť – www.zhsas.sk)
2009-
certifikácia podľa ISO 22000 – Systém riadenia bezpečnosti potravín
2010-
rozsiahla rekonštrukcia skladových priestorov
2010-
certifikácia podľa ISO 27001 – Systém riadenia informačnej bezpečnosti
2011-
víťaz svetovej súťaže WORLDSTAR PACKAGING AWARD + špeciálne ocenenie GOLDSTAR Prezidenta World Packaging Organisation
2011-
inštalácia novej plnoautomatickej linky na výrobu hliníkových túb – TUBOMATIC 200
2014-
čisté priestory laminátovej výroby
2014-
inštalácia deviatej linky na výrobu hliníkových túb
2014-
modernizácia a zateplenie obvodového plášťa, modernizáca systému chladenia a vetrania, obnova svetlíkov výrobnej haly
2015-
rozšírenie výrobného portfólia o hliníkové tuby priemeru 19 mm
2016-
implementácia technológie digitálnej potlače laminátovej fólie
2017-
modernizácia spaľovne za účelom zvýšenia ochrany životného prostredia
2018-
zvýšenie komfortu výrobných zamestnancov zmodernizovaním výrobných a sociálnych priestorov
2018-
modernizácia chladenia a vetrania laminátovej výroby
2019-
rozšírenie výrobného portfólia o hliníkové tuby priemeru 50 mm
2020-
realizácia automatizácie kontroly a balenia hliníkových túb na 7 výrobných linkách

Súčasnosť

zamestnancov
250

hliníkových / laminátových túb
300 / 50
miliónov ks.

ročný obrat
18
mil. €

export
98
%